Turkey Surprise EP10 S12

Hitmen  /  Hitmen Season 12

This week the Hitmen crew are chasing turkeys! We go from chasing turkeys in the snow to a surprise 3 some to forgetting the camera!

Hitmen Season 12 EPISODES